Štampa

Video nadzor

Moderni sistemi video nadzora omogućuju praćenje i snimanje svih događaja u i oko vašeg poslovnog prostora ili kuće, a svi snimci se digitalno arhiviraju u centralni uređaj video-nadzornog sistema. Snimljeni materijal u centralnoj jedinici može biti arhiviran i do nekoliko meseci.

Pored nadzora u samom objektu postoji mogućnost prenosa slike preko internet mreže što omogućuje gledanje, snimanje i pretragu snimljenog materijala sa bilo kog mesta putem PC računara ili mobilnog telefona. Funkcija sistema video nadzora jeste obezbeđivanje informacija korisniku, najčešće fizičkom obezbeđenju određenog objekta, radi adekvatne reakcije, kao i arhiviranje informacija radi eventualne naknadne istrage.