ИНФОРМАЦИЈЕ

Opstina Kovin
 • КОВИНСКИ ГЛУМЦИ ИЗВРСНИ НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ ХУМОРА ЗА ДЕЦУ
  КОВИНСКИ ГЛУМЦИ ИЗВРСНИ НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ ХУМОРА ЗА ДЕЦУ
  „ТРАМПИ“ НАГРАДЕ ЗА ТЕКСТ, РЕЖИЈУ, ТАДИЈА ПОПОВИЋ НАЈБОЉИ ГЛАВНИ ГЛУМАЦ, БОЈАНИ КИРКОВИЋ ПРИЗНАЊЕ ЗА НАЈБОЉУ СПОРЕДНУ ЖЕНСКУ РОЛУ
  glumci 3Позоришна радионица и школа глуме Центра за културу Ковин коју води редитељ Јован Грујић, побрала је на управо одржаној ревији „Глумимо осмехом“ у оквиру 30. Међународног фестивала хумора за децу у Лазаревцу мноштво награда са представом „Трампа“. На сцени лазаревачког Центра за културу ковинска представа награђена је за текст и режију. Текст за представу написала је драматуршкиња Милица Пилетић, по мотивима приче чувеног писца Нила Гејмена "Дан када сам трампио тату за две златне рибице“, а режирао ју је Ковинац Јован Грујић. Младом Тадији Поповићу припала је награда за најбољу главну мушку улогу, а Бојана Кирковић награђена је за најбољу споредну женску улогу. 
  Представа се пласирала на „Фестић“ који ће се одржати у октобру у Београду.
  На фестивалу су, поред наше позоришне радионице учествовали и глумци из Прњавора, Република Српска, из Смедеревске Паланке, Мокрина и  Дудовице (ГО Лазаревац). 
 • ОДРЖАНА 24. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
  ОДРЖАНА 24. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
  На почетку 24. седнице актуелног сазива, одржане у уторак, 18. септембра, председница општине Сања Петровић констатовала је да је присутно свих 11 већника, а потом је усвојен записник са претходног заседања од 27. августа.
  На почетку 24. седнице актуелног сазива, одржане у уторак, 18. септембра, председница општине Сања Петровић констатовала је да је присутно свих 11 већника, а потом је усвојен записник са претходног заседања од 27. августа.
  Чланови Већа били су једногласни при утврђивању предлога аката који се упућују СО Ковин на разматрање и усвајање: Одлуке о допуни Одлуке о додељивању искључивог права ЈП “Ковински комуналац” Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује; Одлуке о измени одлуке о утврђивању назива улица, тргова и заселака на територији општине Ковин; Извештаја о раду просветног инспектора за школску 2017/2018. годину.
  У оквиру своје коначне надлежности, Општинско веће такође је било једногласно, па су најпре донета акта у вези са конкурсом за избор начелника Општинске управе Ковин (на истеку је текући петогодишњи мандат, прим. аут). Решењем је образована Конкурсна комисија за избор начелника Општинске управе, у саставу Оливера Танасијевић, дипл. правник, Мара Жепша, дипл. економиста, Нада Вукосављевић, дипл. правник – службеник за људске ресурсе. Донети су потом Одлука о расписивању Јавног конкурса и текст конкурса за попуњавање положаја начелника ОУ Ковин.
  Веће је на 24. седници донело одлуке о измени Одлуке о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцеле 10450/14 и 10450/15 К.О. Ковин; за парцеле 10450/102 и 9730/26 К.О. Ковин, као и за парцелу 1023/1 К.О. Плочица. 
  Донета је Одлука о расписивању Јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Ковин које је по култури пољопривредно земљиште; решење о образовању Комисије која ће спровести процедуру  и прихваћен је текст  јавног огласа о томе.
  Општинско веће донело је Закључак о продужетку важења Колективног уговора за ЈП “Ковин-гас” Ковин. Прихваћен је записник буџетског инспектора о извршеном ванредном инспекцијском прегледу законитости пословања у МЗ Скореновац 
  Једногласно је прихваћен Уговор о уређивању међусобних права и обавеза поводом уступања на управљање изграђене обилазнице око Баваништа државног пута I Б реда број 22. Овим уговором Општина Ковин практично уступа на управљање обилазницу „Путевима Србије“, што даље обавезује ово ЈП, које јесте „управљач државним путевима“, да обезбеди „трајно, непрекидно и квалитетно одржавање јавног пута“ – мисли се на Обилазницу, као и да исту „укључи у мрежу државних путева“. Са друге стране, а по коначном утврђивању правног статуса, део трасе овог државног пута који пролази кроз насељено место Баваниште предаје се на бригу општини Ковин и уписује као јавна својина Општине.  
  Утврђена је Листа корисника за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи у 2018. години и прихваћен текст појединачног уговора о додели подстицајних средстава за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи у 2018. години.
  Решењем је дата сагласност ССШ „Васа Пелагић“ Ковин за верификацију новог образовног профила – трговац (у трогодишњем трајању). Прва генерација будућих трговаца била би уписана у наредној, школској 2019/20. години.
  На 24. заседању Веће је донело и Одлуку о расписивању јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп локација за постављање привремених монтажних објеката и киоска на површинама јавне намене на територији општине Ковин, као и текст овог Јавног огласа. Рок за пријаву је 15 дана, а почеће да тече од дана објављивања на огласној табли сајта Општине, на www.kovin.org.rs
 • СА 13. СЕДНИЦЕ СО КОВИН
  СА 13. СЕДНИЦЕ СО КОВИН

  ПРИСТУПА СЕ ИЗРАДИ НОВОГ СТАТУТА ОПШТИНЕ, ЂАЦИ ИЗ МАЛОГ БАВАНИШТА И ПЛОЧИЧКОГ РИТА ПУТОВАЋЕ ДО МАТИЧНИХ ШКОЛА-- 
  Заседање СО Ковин, 13. овог сазива, које је због недостатка кворума 31. августа одложено, одржано је у среду, 12. септембра.

   На почетку седнице, председник Зоран Брадањи обавестио је присутне да је одборничка група „Удружена опозиција“ променила назив у „Савез за Ковин“ и убудуће ће под тим именом званично наступати.

  Усвојен је потом Извештај о извршењу буџетских средстава буџета општине Ковин у периоду јануар-јун 2018. године и донета Oдлука о давању сагласности да се потраживања општине Ковин конвертују у удео општине Ковин у капиталу привредног друштва „Јат техника“ доо.
  По добијеној претходној сагласности ресорног министарства, СО Ковин је усвојила и Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Ковин за 2018. годину. 
  Одборници су на заседању у среду донели и Одлуку о приступању изради Статута општине Ковин. Израда новог највишег акта локалне самоуправе последица је у јуну ове године донетог Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи – потребно је усклађивање општинског акта са законом, а биће то прилика да се Статут усклади и са другим законима које је донела у међувремену Народна скупштина. Рок за израду нацрта новог статута и спровођење јавне расправе о томе је 30. октобар 2018. године, а за процедуру у вези са израдом акта задужена је петочлана комисија састављена од дипломираних правника, именована овом Одлуком: председник Комисије је Зоран Николић, а чланови су Радмила Сикимић, Оливера Танасијевоћ, Олгица Ђапић и Тања Божић. 
  На седници је највише времена посвећено расправи о предлогу Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине, па је руководилац ресорног одељења Општинске управе, Стојанка Тасић, детаљно образложила потребу за доношењем новог акта, што је само „почетак онога што нас чека за наредну школску годину“. Одлуком коју су одборници управо усвојили, престаје да важи акт о мрежи основних школа из 2006. године, а суштина је у измештању издвојених одељења ОШ „Ј.Ј.Змај“ у Малом Баваништу и ОШ „Ђура Филиповић у Плочичком риту, која се „враћају“ у матичне школе. Како је подвукла Тасић, „та одељења се не гасе, већ измештају, односно деца се враћају у матичне школе до којих ће путовати организованим обезбеђеним превозом“. Она је додала да деци на овај начин може само бити боље, јер тренутно у Малом Баваништу наставу похађа 8 ученика од првог до четртог разреда (по два ученика сваког разреда), док у Плочичком риту има 7 ученика (без иједног у првом разреду), и сви заједно у истој учионици уче наставу за 45 минута. Овако, брже ће се уклопити у свој вршњачки колектив, а сви ће добити на квалитету наставе. „Нама следи израда Одлуке о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа у складу са новом Уредбом Владе Републике Србије. Према тој Уредби, да би постојала матична школа, њу мора да похађа минимум 480 ученика у 16 одељења“, рекла је Стојанка Тасић и потом презентовала податке из претходне школске године по којима заправо на територији општине имамо само једну основну школу која испуњава услов у делу броја ученика – школа у Баваништу (488), али и ту су ђаци распоређени у више одељења од прописаног уредбом (22). ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин похађало је 453 ученика у 22 одељења; ОШ „Ј.Ј. Змај“ Ковин 284 ученика у 16 одељења; ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин 256 ученика у 16 одељења; ОШ „Ђура Филиповић“ Плочица 134 ученика у 8 одељења; ОШ „Жарко Зрењанин“ Скореновац 83 ученика у 8 одељења; ОШ „Миша Стојковић“ Гај 237 ученика у 13 одељења; ОШ „Сава Максимовић“ Мраморак 157 ученика у 9 одељења; ОШ „Паја Маргановић“ Делиблато 193 ученика у 12 одељења и ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац 115 ученика у 8 одељења. Додатно, када се упореде ови подаци са тренутним стањем, 70 до 100 ученика је мање“, рекла је још Тасић. Она је на крају додала да је рок за доношење усклађене одлуке 27. март 2019. године и нагласила да се школе у насељеним местима неће гасити, већ ће бити формирана издвојена одељења матичних школа које испуњавају услове из нове Уредбе Владе Републике Србије.
  Одборници су на 13. седници донели Одлуку о изради измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин и Одлуку о изради Плана детаљне регулације за блок 66 у Ковину. 
  Скупштина је донела решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност са Законом о јавним предузећима. Наиме, суштина је у потреби да се у оснивачки акт „Ковинског комуналца“ унесе нова адреса седишта предузећа – Цара Лазара бр. 92, Ковин (сада је и дирекција фирме у згради где је одувек техничка служба, а иселили су се из просторији у згради у Соње Маринковић бр. 6, прим. аут).

  Донета је Одлука о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Ковин и решењем образована комисија која ће спровести процедуру, а реч је, заправо, о просторима у којима су до сада биле смештене апотеке које су радиле у оквиру Дома здравља Ковин.

  Дата је сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута „Установе за спорт“ Ковин.

  Скупштина општине донела је решење о именовању Вука Вуковића, дипл. правника из Ковина, за директора ЈП „Ковин-гас“ Ковин након спроведеног конкурса, а усвојена је и одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора „Ковинског комуналца“ Ковин.

 • „ТЕРЕТ“ У ГАЛЕРИЈИ ОД 18. СЕПТЕМБРА
  „ТЕРЕТ“ У ГАЛЕРИЈИ ОД 18. СЕПТЕМБРА
  Из галерије Центра за културу Ковин најављују изложбу "Терет" Јелене и Марије Аранђеловић. Отварање је у уторак, 18. септембра у 19 часова, а улаз је слободан.
  Из галерије Центра за културу Ковин најављују изложбу "Терет" Јелене и Марије Аранђеловић. Отварање је у уторак, 18. септембра у 19 часова, а улаз је слободан.
  Јелена Аранђеловић ће се на овој изложби представити сликама и цртежима, а Марија Аранђеловић са неколико видео радова.
  У најави поставке се наводи: „у складу са употребом јавног простора која је била тема претходне заједничке изложбе ове две уметнице, галеријски простор Културног центра Ковин сам је „одредио“ тему. Наиме, димензије простора у одређеној су мери условиле ретроспективни приступ. Током одабира радова насталих у последње четири године и њиховог усклађивања са новим, до сада неизлаганим радовима, наметнула се тема терета: ...као прошлост коју човек целог живота покушава да потисне...као несигурно сећање заварано материјалним доказима у виду малобројних старих фотографија...као немогућност игнорисања узалудне побуне обесправљених, небитних и заборављених ...као страх од неизвесног света будућности који стварамо...као спознаја сопствених деструктивних снага...као наметнути оптимизам мењања старог за ново, уништавања и стварања...као потреба за саосећањем и, одатле, етиком, у друштву које сматра филозофију сувишном у човековом развоју (сем за припаднике елита, наравно)...као свест о узалудности наде.
  Из биографија уметница: Јелена Аранђеловић рођена је у Београду. Дипломирала је 2003.године и магистрирала 2008.године сликарство на Факултету ликовних уметности у Београду у класи професора Јована Сивачког. Студирала је 2004/05.године у класи професора Жан Мишела Алберола и боравила 2006/07.године у Cité International des Arts у Паризу. Добитница је стипендија Краљевине Норвешке (2002), Француског културног центра (2004) године као и стипендије за младе таленте током периода студија које додељује Република Србија. Члан је УЛУС-а од 2003.године. У статусу је самосталног уметника од 2006.године. Излаже на самосталним и колективним изложбама и фестивалима у земљи и иностранству. Тренутно живи и ради у Београду.
  Марија Аранђеловић рођена је у Београду. Дипломирала је 2007.године на одсеку ФТВ монтаже на Факултету драмских уметности у Београду, на којем тренутно завршава докторске уметничке студије. Бави се снимањем и монтажом. Излагала је видео радове на неколико самосталних изложби и учествовала на више колективних изложби у земљи и иностранству. Тренутно живи и ради у Београду.
 • СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ПОРОДИЦА У КОЈИМА СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ
  СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ПОРОДИЦА У КОЈИМА СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ
  Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АП Војводине.
  Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АП Војводине.
  Текст Конкурса објављен је у листу „Дневник“ 31. августа 2018, као и на сајту Секретаријата, на www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs. 
  С обзиром да нису  све породице у могућности да се о овоме информишу путем штампе или веб сајта, Конкурс ће бити доступан на огласној табли Општинске управе Ковин, као и у свим месним заједницама на територији општине Ковин.
  Овде, на огласној табли сајта општине Ковин, www.kovin.or.rs, можете такође преузети текст Конкурса, Правилник о условима за доделу бесповратних средстава по овом Конкурсу, као  и Образац за пријаву, у фолдеру „Конкурс – стамбено збрињавање породица, треће или четврто дете“.
  Конкурс траје до 15.10.2018, када истиче рок за подношење пријаве.

Agencija TrujaGroup, Internet Service Provider... saznaj više

Kontakt Adresa

 • Žarka Zrenjanina 105,               26226 Mramorak,                       Srbija
 • trujagroup@gmail.com
 • Kontaktirajte nas
 • Pronađite nas

Widgetkit Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."